Category : پوکه معدنی قروه کردستان

پوکه قروه

پوکه قروه واقع در روستای احمد آباد در شصد و پنج کیلومتری شهرستان قروه قرار دارد.خرید پوکه قروه باید مستقیم از معدن صورت بگیرد. پوکه معدنی قروه دارای کیفیت بسیار زیادی از نظر وزن و مقاومت و دانه بندی میباشد پوکه معدنی احمد آباد جزء با کیفیت ترین معادن پوکه…

پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی بادامی یکی دیگر از انواع پوکه معدنی میباشد که معادن ان در شهرستان قروه استان کردستان قرار دارد. البته پوکه معدنی بادامی در چند شهر دیگر ایران مانند تبریز وجود دارد.پوکه بادامی تبریز دارای معایب و محاسنی میباشد که به ان نمیپردازیم و هدف ما معرفی پوکه بادامی…