Tag : آبنما ارزان

آب نما

آبنما یک نوع از زیبا ترین نوع معماری ایرانی و ایران باستان است. آب نما تاثیر بسیار مثبتی بر روان آدمی نهاده و باعث دوری تمام رفتار های بد و غم و اندوه میشود. نماد آبنما نماد آب نما در شهر ها و روستا ها نمادی از رودها و چشمه…