Tag : آبنما زیبا

آب نما

آب نما در ایران باستان به دلیل استفاده از آب که نشانه و پیام آور پاکی است از ارزش بالای برخوردار بوده. آب و آبنما نه تنها نشانه پاکیزگی بلکه از لحاظ روحی و معنوی از تاثیر به سزای برخوردار می باشد. ایرانیان باستان باغ های خود را برای استفاده…