Tag : خرید پوکه معدنی فندقی

پوکه معدنی فندقی
پوکه معدنی فندقی

پوکه معدنی فندقی  که نام علمی آن پومیس (pumice) است حاصل خروج گدازه های آتشفشانی و سرد شدن آن پس از رسیدن به سطح زمین است و خود پوکه معدنی با خروج سریع گازهای زیرزمینی در بین گدازه های شیشه ای به وجود می آید و همین امر باعث ایجاد…