Tag : پوکه آبنما

آب نما

آب نما در ایران باستان به دلیل استفاده از آب که نشانه و پیام آور پاکی است از ارزش بالای برخوردار بوده. آب و آبنما نه تنها نشانه پاکیزگی بلکه از لحاظ روحی و معنوی از تاثیر به سزای برخوردار می باشد. ایرانیان باستان باغ های خود را برای استفاده…

انواع پوکه معدنی

انواع پوکه معدنی شامل پوکه معدنی بادامی پوکه معدنی نخودی پوکه معدنی فندوقی پوکه معدنی عدسی پوکه معدنی ماسه ای پوکه معدنی آبنما و پوکه معدنی سنگ پا میباشد. کاربرد پوکه معدنی کاربرد پوکه معدنی متفاوت میباشد و هر نوع آن جهت یک کاربرد مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. صورت…

آب نما

آبنما یک نوع از زیبا ترین نوع معماری ایرانی و ایران باستان است. آب نما تاثیر بسیار مثبتی بر روان آدمی نهاده و باعث دوری تمام رفتار های بد و غم و اندوه میشود. نماد آبنما نماد آب نما در شهر ها و روستا ها نمادی از رودها و چشمه…